onze oplossingen > Smartphone platform

Elke medewerker beschikt over een professionele smartphone die over alle vereisten voor het verlenen van een goede zorg beschikt en deze ook met elkaar interactief integreert: alle meldingen en alarmen, alle geolocaties van patiënten, alle administratieve en procesmatige handelingen, en professionele communicatiemogelijkheden.

 

De smartphone fungeert ook als communicatiecentrum en maakt vereenvoudigd en onmiddellijk contact mogelijk, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van de zorgprocessen aanzienlijk worden verbeterd.

Kenmerken van deze “Eén toestel”-oplossing:

$

Gegevens- en beeldtransmissie

$

Integratie van de workflows en processen

$

Conferentie- en videofunctie

$

Push-to-talk functie

$

Real-time geolocatie van dwaaldetecties en agressiealarmen

$

Doorgeven van brandalarmen

Alle gegevens worden gehost in een redundant datacenter. Drie beveiligingsniveaus garanderen permanente toegang tot en back-up van gegevens:

$

Redundante verbinding via glasvezel en 4G-netwerk

$

Redundante back-ups in datafarms

$

Operationeel back-upsysteem in de faciliteiten met een batterijautonomie van 30 minuten

Voordelen voor het verzorgend personeel

 

Kwaliteit van het beroepsleven en een motiverende technische omgeving

~

Veiligheid voor eenzame werknemers

N

Vereenvoudiging en consolidatie van werkprocessen

Eenvoudige, onmiddellijke en volledige toegang tot alle gegevens en interfaces